คอร์สเรียนส่วนตัว ER’s

 

ลงทะเบียนคอร์สเรียนส่วนตัว ER

(สำหรับสาขาพญาไท สาขาบางกะปิ
วงเวียนใหญ่และงามวงศ์วานเท่านั้น)

ขั้นตอนของการลงทะเบียนคอร์ส ER 

 

1.ลงทะเบียน(sign up) ผ่านทาง http://er.biobeamcenter.com กรอกข้อมูล

   ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบและกดยืนยันการลงทะเบียน วิธีการสมัครแล้วซื้อคอร์ส

   (ลงทะเบียนเพียงครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น)

2.กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ทำการล็อกอินที่เว็บไซท์เพื่อซื้อหลักสูตร

 

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สชีววิทยาระดับชั้นมัธยมต้น

ค่าเรียน ชั่วโมงเรียน
ชีววิทยา ม.ต้น 4,600 บาท 54 ชั่วโมง
ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น 750 บาท 6 ชั่วโมง

 

คอร์สชีววิทยาระดับชั้นมัธยมปลาย

ค่าเรียน ชั่วโมงเรียน
ชีวเคมีและเซลล์ 4,600 บาท 54 ชั่วโมง
พันธุศาสตร์ 4,400 บาท 49 ชั่วโมง
ชีววิทยาของพืช 3,500 บาท 38 ชั่วโมง
ชีววิทยาของสัตว์ 1 3,700 บาท 39 ชั่วโมง
ชีววิทยาของสัตว์ 2 4,200 บาท 46 ชั่วโมง
ความหลากหลายทางชีววิทยา 4,000 บาท 43 ชั่วโมง
ระบบนิเวศ 1,000 บาท 9 ชั่วโมง
เมแทบอลิซึม 3,000 บาท 31 ชั่วโมง

 

คอร์สชีววิทยาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าเรียน ชั่วโมงเรียน
ICU ชีววิทยา Entrance 14,000 บาท 185 ชั่วโมง
COMA ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ปลาย 4,500 บาท 48 ชั่วโมง

 

3. นำใบชำระเงินจากเว็บไซท์ไปยื่นชำระเงินสดที่สาขา
หากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถจองเวลาได้ทันที

***หมายเหตุ***

*นักเรียนที่สมัครเรียนทั้งคอร์ส จะได้รับหนังสือประกอบการเรียน 1 เล่ม

*นักเรียนที่สมัครเรียนแค่เนื้อหาบางส่วนในหนังสือ นักเรียนจะต้องมีหนังสือเดิมที่ใช้เรียนอยู่แล้ว
ทางโรงเรียนไม่มีหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนใหม่ให้

 

**ข้อควรทราบเกี่ยวกับคอร์สเรียนส่วนตัว ER**

 

-คอร์สเรียนและสิทธิ์การจองที่ได้รับ มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน

 

-ใช้ E-mailและpassword ที่ลงทะเบียนครั้งแรก

  ล็อกอินเข้าเว็บไซท์ www.er.biobeamcenter.com

  สำหรับการซื้อคอร์ส จองหรือยกเลิก วันและเวลาเรียน

-การจองหรือยกเลิกเวลาเรียน ต้องทำก่อนเรียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 โดยนักเรียนต้องทำรายการด้วยตนเอง

-เมื่อทำการจองแล้วไม่มาเรียนหรือมาสายเกิน 15 นาที

 ระบบจะตัดชั่วโมงที่จองไว้ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้