COMA INTENSIVE Biology

Jul 06 2011

COMA – ตะลุยโจทย์ Entrance

เป็นคอร์สที่รวบรวมและรวบรัดเนื้อหาของชีววิทยามัธยมปลายทั้งหมดพร้อมทั้งฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้นและจับเวลาการทำข้สอบเพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยเป็นคอร์สที่รวบรวมและรวบรัดเนื้อหาของชีววิทยามัธยมปลายทั้งหมดพร้อมทั้งฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้นและจับเวลาการทำข้สอบเพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

*คอร์สนี้ นักเรียนควรผ่านคอร์ส ICU มาก่อน

คลิกเพื่อดูตารางเรียน

No responses yet