The Metabolism

คอร์สปิดเทอม มี.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
The Metabolism 12วัน 6-17 มีค.60 13.30-16.00 - BBWM01 BBXM01 BBZM01 1,800 13
เมแทบอลิซึมเบื้องต้น 12วัน 9-20มีค.60 07.15-09.45 BBYM01 - - - 1,800  
การหายใจระดับเซลล์ 12วัน 24มีค.-4เมย.60 13.30-16.00 - BBWM02 BBXM02 BBZM02 1,800 มกราคม
การสังเคราะห์ด้วยแสง 12วัน 30มีค.-10เมย.60 13.30-16.00 BBYM02 - - - 1,800  
  12วัน 18-29เมย.60 10.15-12.45 - BBWM03 BBXM03 BBZM03 1,800 2560
  12วัน 3-14พค.60 13.30-16.00 BBYM03 - - - 1,800  
ทุกคอร์สเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  
*หยุดเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560

 

คอร์สเปิดเทอม พ.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
The Metabolism เสาร์ 27พค.-12สค.60 07.15-09.45 BBYM04 - - - 1,800 13
เมแทบอลิซึมเบื้องต้น เสาร์ 27พค.-12สค.60 13.30-16.00 - BBWM04 BBXM04 BBZM04 1,800  
การหายใจระดับเซลล์ อาทิตย์ 28พค.-13สค.60 13.30-16.00 BBYM05 - - - 1,800 มกราคม
การสังเคราะห์ด้วยแสง จันทร์ 29พค.-14สค.60 17.00-19.30 - - BBXM05 BBZM05 1,800  
  ศุกร์ 2มิย.-18สค.60 17.00-19.30 BBYM06 - - - 1,800 2560