The Metabolism

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
The Metabolism 12วัน 30ก.ย.-11ต.ค.60 10.15-12.45 BBYM01 - - - 1,800 28
เมแทบอลิซึมเบื้องต้น 12วัน 30ก.ย.-11ต.ค.60 16.15-18.45 BBYM02 - - - 1,800  
การหายใจระดับเซลล์ 12วัน 7-18ต.ค.60 07.15-09.45 BBYM03 - - - 1,800 สิงหาคม
การสังเคราะห์ด้วยแสง 12วัน 7-18ต.ค.60 13.30-16.00 BBYM04 - - - 1,800  
  12วัน 17-28ต.ค.60 10.15-12.45 - - BBXM01 BBZM01 1,800 2560
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 
คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60
 
คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
The Metabolism เสาร์ 4พ.ย.-27ม.ค.61 07.15-09.45 BBYM05 - - - 1,800  
เมแทบอลิซึมเบื้องต้น เสาร์ 4พ.ย.-27ม.ค.61 10.15-12.45 - - - BBZM02 1,800 28
การหายใจระดับเซลล์ เสาร์ 4พ.ย.-27ม.ค.61 13.30-16.00 BBYM06 - - - 1,800  
การสังเคราะห์ด้วยแสง อาทิตย์ 5พ.ย.-28ม.ค.61 10.15-12.45 BBYM07 - - - 1,800 สิงหาคม
  อาทิตย์ 5พ.ย.-28ม.ค.61 16.15-18.45 BBYM08 - - - 1,800  
  อังคาร 7พ.ย.-30ม.ค.61 17.00-19.30 BBYM09 - - - 1,800 2560
  ศุกร์ 10พ.ย.-2ก.พ.61 17.00-19.30 BBYM10 - - BBZM03 1,800  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์