OPD-6 ความหลากหลายทางชีววิทยา

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-6 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 07.15-09.45 BBY601 - - - 2,300 28
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 13.30-16.00 BBY602 - - - 2,300  
(อนุกรมวิธาน) 16วัน 7-22ต.ค.60 10.15-12.45 BBY603 - - - 2,300 สิงหาคม
  16วัน 7-22ต.ค.60 16.15-18.45 BBY604 - - - 2,300  
  16วัน 15-30ต.ค.60 10.15-12.45 - - BBX601 BBZ601 2,300 2560
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 

คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-6 เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 10.15-12.45 BBY605 - - - 2,300  
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 13.30-16.00 - - - BBZ602 2,300 28
(อนุกรมวิธาน) เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 16.15-18.45 BBY606 - - - 2,300  
  อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 07.15-09.45 BBY607 - - - 2,300 สิงหาคม
  อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 13.30-16.00 BBY608 - - - 2,300  
  จันทร์ 6พ.ย.-19ก.พ.61 17.00-19.30 BBY609 - - - 2,300 2560
  พฤหัส 9พ.ย.-22ก.พ.61 17.00-19.30 BBY610 - - BBZ603 2,300  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์