OPD-6 ความหลากหลายทางชีววิทยา

คอร์สปิดเทอม มี.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-6 16วัน 6-21มีค.60 10.15-12.45 - BBW601 BBX601 BBZ601 2,300 13
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต 16วัน 6-21มีค.60 16.15-18.45 BBY601 - - - 2,300  
(อนุกรมวิธาน) 16วัน 24มีค.-8เมย.60 13.30-16.00 BBY602 BBW602 BBX602 BBZ602 2,300 มกราคม
  16วัน 18เมย.-3พค.60 07.15-09.45 BBY603 - - - 2,300  
  16วัน 18เมย.-3พค.60 10.15-12.45 - BBW603 BBX603 BBZ603 2,300 2560
ทุกคอร์สเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  
*หยุดเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560

 

คอร์สเปิดเทอม พ.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-6 เสาร์ 20พค.-2กย.60 10.15-12.45 - BBW604 BBX604 BBZ604 2,300 13
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต เสาร์ 20พค.-2กย.60 13.30-16.00 BBY604 - - - 2,300  
(อนุกรมวิธาน) อาทิตย์ 21พค.-3กย.60 13.30-16.00 - BBW605 BBX605 BBZ605 2,300 มกราคม
  อาทิตย์ 21พค.-3กย.60 16.15-18.45 BBY605 - - - 2,300  
  จันทร์ 22พค.-4กย.60 17.00-19.30 BBY606 - - - 2,300 2560
  ศุกร์ 26พค.-8กย.60 17.00-19.30 - - BBX606 BBZ606 2,300