OPD-6 ความหลากหลายทางชีววิทยาและระบบนิเวศ

ปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-6 15วัน 1-17 ต.ค.62 16.15-18.45 BBY6AA   3,000  
Biological diversity (สอนสด) 13
ความหลากหลายทางทางชีววิทยา 15วัน 5-19 ต.ค.62 07.15-09.45 BBY601 2,200  
  15วัน 5-19 ต.ค.62 10.15-12.45 BBW601 2,200 สิงหาคม
  15วัน 5-19 ต.ค.62 13.30-16.00 BBX601 BBZ601 2,200  
                  2562
                   
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์สมีเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

 

เปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-6 เสาร์ 2 พ.ย.-15 ก.พ.63 10.15-12.45 BBY602 BBZ602 2,200 13
Biological diversity เสาร์ 2 พ.ย.-15 ก.พ.63 13.30-16.00 BBW602 BBX602 2,200  
ความหลากหลายทางทางชีววิทยา อาทิตย์ 3 พ.ย.-16 ก.พ.63 13.30-16.00 BBY603 2,200 สิงหาคม
  อังคาร 5 พ.ย.-18 ก.พ.63 17.00-19.30 BBY604 2,200  
  พุธ 6 พ.ย.-19 ก.พ.63 17.00-19.30 BBZ603 2,200 2562
  พฤหัส 7 พ.ย.-20 ก.พ.63 17.00-19.30 BBX603 2,200  
                   
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์