OPD-5 พันธุศาสตร์

คอร์สปิดเทอม มี.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-5 18วัน 6-23 มีค.60 13.30-16.00 BBY501 BBW501 BBX501 BBZ501 2,600  
พันธุศาสตร์ 18วัน 24มีค.-10เมย.60 10.15-12.45 - BBW502 BBX502 BBZ502 2,600 13
กฎของเมนเดล 18วัน 24มีค.-10เมย.60 16.15-18.45 BBY502 - - - 2,600  
พงศาวลี 18วัน 18เมย.-5พค.60 10.15-12.45 BBY503 - - - 2,600 มกราคม
สารพันธุกรรม 18วัน 18เมย.-5พค.60 13.30-16.00 - BBW503 BBX503 BBZ503 2,600  
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ - 2560
วิวัฒนาการ  
ทุกคอร์สเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  
*หยุดเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560

 

คอร์สเปิดเทอม พ.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-5 เสาร์ 20พค.-16กย.60 13.30-16.00 - BBW504 BBX504 BBZ504 2,600  
พันธุศาสตร์ เสาร์ 20พค.-16กย.60 16.15-18.45 BBY504 - - - 2,600 13
กฎของเมนเดล อาทิตย์ 21พค.-17กย.60 10.15-12.45 - BBW505 BBX505 BBZ505 2,600  
พงศาวลี อาทิตย์ 21พค.-17กย.60 13.30-16.00 BBY505 - - - 2,600 มกราคม
สารพันธุกรรม อังคาร 23พค.-19กย.60 17.00-19.30 - - BBX506 BBZ506 2,600  
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ ศุกร์ 26พค.-22กย.60 17.00-19.30 BBY506 - - - 2,600 2560
วิวัฒนาการ -