OPD-5 พันธุศาสตร์

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-5 18วัน 23ก.ย.-12ต.ค.60 16.15-18.45 BBY5AA   3,200  
พันธุศาสตร์ (สอนสด)  
กฎของเมนเดล 18วัน 30ก.ย.-17ต.ค.60 10.15-12.45 BBY501 - - - 2,600 28
พงศาวลี 18วัน 30ก.ย.-17ต.ค.60 13.30-16.00 - - BBX501 BBZ501 2,600  
สารพันธุกรรม 18วัน 30ก.ย.-17ต.ค.60 14.30-17.00 - BBW501 - - 2,600 สิงหาคม
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ 18วัน 30ก.ย.-17ต.ค.60 16.15-18.45 BBY502 - - - 2,600  
วิวัฒนาการ 18วัน 7-24ต.ค.60 07.15-09.45 BBY503 - - - 2,600 2560
  18วัน 7-24ต.ค.60 13.30-16.00 BBY504 - BBX502 BBZ502 2,600  
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 

คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-5 เสาร์ 28ต.ค.-17ก.พ.61 07.15-09.45 BBY505 - - - 2,600  
พันธุศาสตร์ เสาร์ 28ต.ค.-17ก.พ.61 10.15-12.45 - - BBX503 - 2,600 28
กฎของเมนเดล เสาร์ 28ต.ค.-17ก.พ.61 13.30-16.00 BBY506 - - BBZ503 2,600  
พงศาวลี อาทิตย์ 29ต.ค.-18ก.พ.61 10.15-12.45 BBY507 - - - 2,600 สิงหาคม
สารพันธุกรรม อาทิตย์ 29ต.ค.-18ก.พ.61 13.30-16.00 - - - BBZ504 2,600  
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ อาทิตย์ 29ต.ค.-18ก.พ.61 16.15-18.45 BBY508 - - - 2,600 2560
วิวัฒนาการ พุธ 1พ.ย.-21ก.พ.61 17.00-19.30 BBY509 - - BBZ505 2,600  
  ศุกร์ 3พ.ย.-23ก.พ.61 17.00-19.30 BBY510 BBW502 - - 2,600  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์