OPD-5 ชีววิทยาของสัตว์(2)

ปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-5 15วัน 14-28 ต.ค.62 10.15-12.45 BBX501 2,200  
Biology of Animal II 15วัน 14-28 ต.ค.62 13.30-16.00 BBY501 2,200 13
ชีววิทยาของสัตว์ 2 15วัน 14-30 ต.ค.62 14.30-17.00 BBZ501 2,200  
                  สิงหาคม
                   
                  2562
                   
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์สมีเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

 

เปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-5 อาทิตย์ 3 พ.ย.-16 ก.พ.63 13.30-16.00 BBY502 BBX502 BBZ502 2,200  
Biology of Animal II จันทร์ 4 พ.ย.-17 ก.พ.63 17.00-19.30 BBY503 BBX503 2,200 13
ชีววิทยาของสัตว์ 2 อังคาร 5 พ.ย.-18 ก.พ.63 17.00-19.30 BBW501 BBZ503 2,200  
                  สิงหาคม
                   
                  2562
                   
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์