OPD-4 ชีววิทยาของพืช

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-4 15วัน 30ก.ย.-14ต.ค.60 10.15-12.45 BBY401 - BBX401 BBZ401 2,000  
เซลล์พืช 15วัน 30ก.ย.-14ต.ค.60 16.15-18.45 BBY402 - - - 2,000 28
หลากหลายของพืช 15วัน 7-21ต.ค.60 07.15-09.45 BBY403 - - - 2,000  
โครงสร้างของพืช 15วัน 7-21ต.ค.60 13.30-16.00 BBY404 - - - 2,000 สิงหาคม
สรีรวิทยาของพืช 15วัน 12-26ต.ค.60 13.30-16.00 - - BBX402 BBZ402 2,000  
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 15วัน 16-30ต.ค.60 13.30-16.00 - BBW401 - - 2,000 2560
ฮอร์โมนพืช    
การเคลื่อนไหวของพืช  
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 

คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-4 ส+อา 4พ.ย.-23ธ.ค.60 13.30-16.00 BBY4AA   2,500  
เซลล์พืช (สอนสด)  
หลากหลายของพืช เสาร์ 11พ.ย.-17ก.พ.61 07.15-09.45 BBY405 - - - 2,000 28
โครงสร้างของพืช เสาร์ 11พ.ย.-17ก.พ.61 13.30-16.00 BBY406 BBW402 BBX403 BBZ403 2,000  
สรีรวิทยาของพืช อาทิตย์ 12พ.ย.-18ก.พ.61 10.15-12.45 BBY407 - - BBZ404 2,000 สิงหาคม
การสืบพันธุ์ของพืชดอก อาทิตย์ 12พ.ย.-18ก.พ.61 16.15-18.45 BBY408 - - - 2,000  
ฮอร์โมนพืช พุธ 15พ.ย.-21ก.พ.61 17.00-19.30 BBY409 - - - 2,000 2560
การเคลื่อนไหวของพืช ศุกร์ 17พ.ย.-23ก.พ.61 17.00-19.30 BBY410 - BBX404 BBZ405 2,000  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์