OPD-3 ชีววิทยาของสัตว์ 2

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-3 17วัน 23ก.ย.-11ต.ค.60 13.30-16.00 BBY3AA   3,000  
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (สอนสด) 28
ระบบประสาท 17วัน 30ก.ย.-16ต.ค.60 07.15-09.45 BBY301 - - - 2,400  
ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน 17วัน 30ก.ย.-16ต.ค.60 13.30-16.00 BBY302 - BBX301 BBZ301 2,400 สิงหาคม
พฤติกรรม 17วัน 7-23ต.ค.60 10.15-12.45 BBY303 - BBX302 BBZ302 2,400  
ระบบการสืบพันธุ์ 17วัน 7-23ต.ค.60 16.15-18.45 BBY304 - - - 2,400 2560
การเจริญเติบโตของสัตว์    
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 

คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-3 เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 10.15-12.45 BBY305 - - - 2,400  
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 16.15-18.45 BBY306 - - - 2,400  
ระบบประสาท อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 07.15-09.45 BBY307 - - - 2,400 28
ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 10.15-12.45 - - - BBZ303 2,400  
พฤติกรรม อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 13.30-16.00 BBY308 - - - 2,400 สิงหาคม
ระบบการสืบพันธุ์ อังคาร 7พ.ย.-20ก.พ.61 17.00-19.30 - BBW301 - - 2,400  
การเจริญเติบโตของสัตว์ พุธ 8พ.ย.-21ก.พ.61 17.00-19.30 BBY309 - - - 2,400 2560
  พฤหัส 9พ.ย.-22ก.พ.61 17.00-19.30 - - - BBZ304 2,400  
  ศุกร์ 10พ.ย.-23ก.พ.61 17.00-19.30 BBY310 - - - 2,400  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์