OPD-3 ชีววิทยาของพืช

ปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-3 15วัน 1-15 ต.ค. 62 14.30-17.00 BBX301 2,200  
Biology of Plants 15วัน 1-15 ต.ค. 62 13.30-16.00 BBZ301 2,200 13
ชีววิทยาของพืช 15วัน 1-15 ต.ค. 62 16.15-18.45 BBY301 2,200  
                  สิงหาคม
                   
                  2562
                   
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์สมีเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

 

เปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-3 เสาร์ 2 พ.ย.-15 ก.พ.63 07.15-09.45 BBY302     2,200  
Biology of Plants เสาร์ 2 พ.ย.-15 ก.พ.63 10.15-12.45   BBX302   2,200 13
ชีววิทยาของพืช เสาร์ 2 พ.ย.-15 ก.พ.63 13.30-16.00   BBZ302 2,200  
  อาทิตย์ 3 พ.ย.-16 ก.พ.63 13.30-16.00 BBW301 2,200 สิงหาคม
  อาทิตย์ 3 พ.ย.-16 ก.พ.63 16.15-18.45 BBY303 2,200  
  จันทร์ 4 พ.ย.-17 ก.พ.63 17.00-19.30 BBZ303 2,200 2562
  พุธ 6 พ.ย.-19 ก.พ.63 17.00-19.30 BBY304 BBX303 2,200  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์