OPD-2 ชีววิทยาของสัตว์ 1

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-2 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 07.15-09.45 BBY201 - - - 2,300  
ระบบหมุนเวียนโลหิต 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 10.15-12.45 - - BBX201 BBZ201 2,300 28
โลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 13.30-16.00 BBY202 BBW201 - - 2,300  
ระบบย่อยอาหาร 16วัน 7-22ต.ค.60 10.15-12.45 BBY203 - - - 2,300 สิงหาคม
ระบบหายใจ 16วัน 7-22ต.ค.60 16.15-18.45 BBY204 - - - 2,300  
ระบบขับถ่าย 16วัน 12-27ต.ค.60 10.15-12.45 - - BBX202 BBZ202 2,300 2560
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 

คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-2 เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 10.15-12.45 BBY205 - - - 2,300  
ระบบหมุนเวียนโลหิต เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 13.30-16.00 - - BBX203 - 2,300  
โลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 16.15-18.45 BBY206 - - - 2,300 28
ระบบย่อยอาหาร อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 07.15-09.45 BBY207 - - - 2,300  
ระบบหายใจ อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 13.30-16.00 BBY208 BBW202 - BBZ203 2,300 สิงหาคม
ระบบขับถ่าย อังคาร 7พ.ย.-20ก.พ.61 17.00-19.30 BBY209 - - - 2,300  
  พุธ 8พ.ย.-21ก.พ.61 17.00-19.30 - - BBX204 BBZ204 2,300 2560
  พฤหัส 9พ.ย.-22ก.พ.61 17.00-19.30 BBY210 - - - 2,300  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์