OPD-2 พันธุศาสตร์

ปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-2 18วัน 1-20 ต.ค.62 13.30-16.00 BBY 2AA   3,000  
Genetics & Evolution (สอนสด) 13
พันธุศาสตร์ 18วัน 5-22 ต.ค.62 10.15-12.45 BBY201 BBZ201 2,600  
  18วัน 5-22 ต.ค.62 13.30-16.00 BBX201 2,600  
  18วัน 5-22 ต.ค.62 14.30-17.00 BBW201 2,600 สิงหาคม
                   
                  2562
                   
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์สมีเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

เปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส(Insti code) ค่าเรียน วันที่
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-2 เสาร์ 26 ต.ค.-8 ก.พ.63 13.30-16.00 BBX202 BBZ202 2,600  
Genetics & Evolution เสาร์ 26 ต.ค.-8 ก.พ.63 16.15-18.45 BBY202 2,600 13
พันธุศาสตร์ อาทิตย์ 27 ต.ค.-9 ก.พ.63 10.15-12.45 BBY203 BBX203 BBZ203 2,600  
  อาทิตย์ 27 ต.ค.-9 ก.พ.63 14.30-17.00 BBW202 2,600 สิงหาคม
  ศุกร์ 1 พ.ย.-14 ก.พ.63 17.00-19.30 BBY204 BBW203 BBX204 BBZ204 2,600  
                  2562
                   
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์