OPD-1 พื้นฐานชีววิทยาม.ปลาย

 

คอร์สปิดเทอม ต.ค. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-1 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 07.15-09.45 BBY101 - - - 2,300 28
กล้องจุลทรรศน์ 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 13.30-16.00 - - BBX101 BBZ101 2,300  
สารชีวโมเลกุล 16วัน 30ก.ย.-15ต.ค.60 16.15-18.45 BBY102 - - - 2,300 สิงหาคม
เซลล์และองค์ประกอบ 16วัน 7-22ต.ค.60 07.15-09.45 BBY103 - - - 2,300  
การแบ่งเซลล์ 16วัน 7-22ต.ค.60 16.15-18.45 BBY104 - - - 2,300 2560
การลำเลียงสาร    
คอร์สปิดเทอมทุกคอร์ส เรียนทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  

 

คอร์สเปิดเทอม ก.ย. 60

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
ชีวะ OPD-1 เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 07.15-09.45 BBY105 - - - 2,300  
กล้องจุลทรรศน์ เสาร์ 4พ.ย.-17ก.พ.61 16.15-18.45 BBY106 - - - 2,300 28
สารชีวโมเลกุล อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 07.15-09.45 BBY107 - - - 2,300  
เซลล์และองค์ประกอบ อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 10.15-12.45 - - - BBZ102 2,300 สิงหาคม
การแบ่งเซลล์ อาทิตย์ 5พ.ย.-18ก.พ.61 16.15-18.45 BBY108 - - - 2,300  
การลำเลียงสาร จันทร์ 6พ.ย.-19ก.พ.61 17.00-19.30 BBY109 BBW101 - BBZ103 2,300 2560
  อังคาร 7พ.ย.-20ก.พ.61 17.00-19.30 BBY110 - - - 2,300  
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์ส มีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์