OPD-1 ชีวเคมีและเซลล์

ปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-1 20วัน 1-20 ต.ค.62 07.15-09.45 BBY101 2,800  
Biochemistry & Cells 20วัน 1-20 ต.ค.62 13.30-16.00 BBX101 BBZ101 2,800 13
ชีวเคมีและเซลล์                 สิงหาคม
                  2562
                   
                   
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ บางกะปิ งามวงศ์วาน รับสมัคร
OPD-1 เสาร์ 26 ต.ค.-22 ก.พ.63 07.15-09.45 BBY102 2,800  
Biochemistry & Cells อาทิตย์ 27 ต.ค.-23 ก.พ.63 13.30-16.00 BBX102 BBZ102 2,800 13
ชีวเคมีและเซลล์ อาทิตย์ 27 ต.ค.-23 ก.พ.63 16.15-18.45 BBY103 2,800  
                  สิงหาคม
                   
                  2562
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์