ชีววิทยา ม.ต้น

รอบปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ งามวงศ์วาน บางกะปิ รับสมัคร
Fundamental Biology 20วัน 1-20 ต.ค.62 10.15-12.45 BBYF01 BBXF01 BBZF01 2,800 13
ชีววิทยา ม.ต้น 20วัน 1-20 ต.ค.62 16.15-18.45 2,800  
                  สิงหาคม
                   
                  2562
                   
ทุกคอร์สเรียนทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

รอบเปิดเทอม

คอร์ส เรียน วันที่เรียน เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
ทุกวัน พญาไท วงเวียนใหญ่ งามวงศ์วาน บางกะปิ รับสมัคร
Fundamental Biology เสาร์ 26 ต.ค.-22 ก.พ.63 10.15-12.45 BBYF02 BBXF02 BBZF02 2,800 13
ชีววิทยา ม.ต้น เสาร์ 26 ต.ค.-22 ก.พ.63 14.30-17.00 BBWF01 2,800  
  ศุกร์ 1 พ.ย.-28 ก.พ.63 17.00-19.30 BBYF03 BBXF03 BBZF03 2,800 สิงหาคม
                   
                  2562
คอร์สเปิดเทอมทุกคอร์สมีนัดเรียนเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์