คอร์สเรียนส่วนตัว ER’s

 

 

 

ลงทะเบียนคอร์สเรียนส่วนตัว ER

(สำหรับสาขาพญาไทและสาขาบางกะปิเท่านั้น)

ขั้นตอนของการลงทะเบียนคอร์สER 

 

1.ลงทะเบียน(sign up) ผ่านทาง http://er.biobeamcenter.com กรอกข้อมูล

   ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบและกดยืนยันการลงทะเบียน

   (ลงทะเบียนเพียงครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น)

2.กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ทำการล็อกอินที่เว็บไซท์เพื่อซื้อหลักสูตร

รายละเอียดคอร์ส

    ชีวะม.ต้น                                 (ทั้งคอร์ส)              : 4,400   บาท

    ตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.ต้น                (ทั้งคอร์ส)              : 1,000   บาท

    OPD-1 พื้นฐานชีววิทยาม.ปลาย (ทั้งคอร์ส)               : 4,200  บาท

    OPD-2 ชีววิทยาของสัตว์ 1        (ทั้งคอร์ส)               : 4,400  บาท

    OPD-3 ชีววิทยาของสัตว์ 2        (ทั้งคอร์ส)               : 4,200  บาท

    OPD-4 ชีววิทยาของพืช             (ทั้งคอร์ส)              : 4,200   บาท

    OPD-5 พันธุศาสตร์                  (ทั้งคอร์ส)               : 4,200   บาท

    OPD-6 ความหลากหลาย          (ทั้งคอร์ส)               : 4,200   บาท

    ระบบนิเวศวิทยา                       (ทั้งคอร์ส)               : 1,000   บาท 

    ICU ชีวะ Entrance                  (ทั้งคอร์ส)               : 18,000 บาท

   COMA ตะลุยโจทย์ ชีวะม.ปลาย  (ทั้งคอร์ส)                : 4,500  บาท

 

3.ปรินท์รายละเอียดหลักสูตรที่ซื้อและนำใบชำระหลักสูตร
   **ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย**ผ่านทางเคาน์เตอร์เท่านั้น**

4.นำหลักฐานใบสลิปการชำระเงินและรายละเอียดหลักสูตรที่ซื้อ

   มาลงทะเบียนที่ อาคารวรรณสรณ์ ชั้น8 Bio BEAM Center "ER Station" 

   เพื่อรับหนังสือสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งคอร์สและสิทธิ์การจองชั่วโมงเรียน

5.เมื่อได้รับรหัสและชั่วโมงการเรียนแล้ว สามารถทำการจองเวลาเรียน

   โดยล็อกอินผ่านเว็บไซท์ได้ทันที

***หมายเหตุ***

*นักเรียนที่สมัครเรียนทั้งคอร์ส จะได้รับหนังสือประกอบการเรียน 1 เล่ม

*นักเรียนที่สมัครเรียนแค่เนื้อหาบางส่วนในหนังสือ นักเรียนจะต้องมีหนังสือเดิมที่ใช้เรียนอยู่แล้ว
ทางโรงเรียนไม่มีหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนใหม่ให้

 

**ข้อควรทราบเกี่ยวกับคอร์สเรียนส่วนตัว ER**

 

-สิทธิ์การจองที่ได้รับ มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ยืนยันคอร์ส

 

-ใช้ E-mailและpassword ที่ลงทะเบียนครั้งแรก

  ล็อกอินเข้าเว็บไซท์ www.er.biobeamcenter.com

  สำหรับการซื้อคอร์ส จองหรือยกเลิก วันและเวลาเรียน

 

-การจองหรือยกเลิกเวลาเรียน ต้องทำก่อนเรียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 โดยนักเรียนต้องทำรายการด้วยตนเอง

 

-เมื่อทำการจองแล้วไม่มาเรียนหรือมาสายเกิน 15 นาที

 ระบบจะตัดชั่วโมงที่จองไว้ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้