เซลล์และชีวเคมี

Jul 06 2011

 

ชีวเคมีและเซลล์

สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

พื้นฐานชีววิทยาม.ปลายเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เนื้อหาชีววิทยาในเรื่องอื่นๆได้

เนื้อหา

-กล้องจุลทรรศน์

-สารชีวโมเลกุล

-เซลล์และองค์ประกอบของเซลล

-การลำเลียงสารของเซลล์

-การแบ่งเซลล์

-การหายใจระดับเซลล์

 

*นักเรียนควรลงคอร์สนี้ก่อน จึงจะสามารถลงเรียนคอร์สอื่นๆในชีววิทยามัธยมปลายได้

คลิกเพื่อดูตารางเรียน

No responses yet