ฺBioology of Diversity ความหลากหลายทางชีววิทยา

Jul 06 2011

ความหลากหลายทางชีววิทยา

เนื้อหา

            -การจำแนกสิ่งมีชีวิต (อนุกรมวิธาน)

                      -Virus

-Domain Bacteria

-Kingdom Protist

-Kingdom Fungi

-Kingdom Plantae

-Kingdom Animalia

 

คลิกเพื่อดูตารางเรียน

No responses yet